HIRO มือกีต้าร์ La'cryma Christi พร้อมแล้วกับโซโล่อัลบั้มแรก 'Gale'

 

'HIRO' อีกหนึ่งมือกีต้าร์เทพ

สมาชิก 'La'cryma Christi'

กลุ่มศิลปินเจร็อคประวัติยาวนาน

เตรียมปล่อยโซโล่อัลบั้มชุดแรก

'Gale' ในวันที่ 28 เมษายน 2017

หลังจากใช้เวลาเตรียมงานมานานกว่า 10 ปี

นอกจากการแสดงฝีมือกรีดกีต้าร์ของ

'HIRO' บรรดาแฟนเพลงยังได้ฟัง

เสียงเบส และ กลองแบบเทพๆ

ของ 'SHUSE' (เบส) และ 'Levin' (กลอง)

ในอัลบั้มนี้อีกด้วย

หลังจากปล่อยโซโล่อัลบั้ม

'HIRO' เตรียมขึ้นเวทีโซโล่คอนเสิร์ต

เป็นครั้งแรก ณ Shinjuku Reny

ในวันที่ 29 เมษายน 2017

 

 

Credit: barks

Article by: (...no) muzume

Visitors: 37,091