'GACKT' ปล่อยดาวน์โหลดซิงเกิล 'Tsumi no Keishou - ORIGINAL SIN -'

 

'GACKT' ปล่อยดาวน์โหลด

ซิงเกิลล่าสุด "Tsumi no Keishou

- ORIGINAL SIN -"

ผ่าน 'iTunes' (Japan Store)

'Recochoku' และ 'dwango'

ก่อนวางจำหน่ายซีดี

ในวันที่ 22 มีนาคม 2017

 

 

'Tsumi no Keishou - ORIGINAL SIN -'

ถูกแต่งขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์

"คนเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

โดยปราศจากความแปดเปื้อน ดังนั้น

อยากให้ทุกคนยอมรับบาป และ ความผิด

ที่ตัวเองทำ แล้วดำเนินชีวิตต่อไป

โดยไม่โกหกตัวเอง"

 

 

'Tsumi no Keishou - ORIGINAL SIN -'

ถูกใช้เป็นเพลงประกอบแอนิเมชั่น

"TRICKSTER - Edogawa Ranpo

'Shōnen Tantei-dan' Yori -"

นอกจากนั้น ยังได้รับการจับตามอง

จากภาพปกที่ 'GACKT' ถูกล่ามโซ่

นั่งอยู่บนเก้าอี้อีกด้วย

 

Credit: barks

Article by: (...no) muzume

Visitors: 37,147