'RUKA' (NIGHTMARE) เตรียมจัด BD LIVE ครั้งแรกในนาม 'LSN'

 

'RUKA' (NIGHTMARE)

เตรียมจัดวันแมนไลฟ์ครั้งแรก

ในนาม 'LSN'

"LSN 1st solo live BIRTHDAY"

ณ Shinjuku BLAZE

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2017

แว่วๆ มาว่างานนี้อาจมีเซอร์ไพรส์

เนื่องจากเป็นวันแมนไลฟ์ครั้งแรก

ที่ถูกจัดขึ้นหลังวันเกิดของ 'RUKA'

(9 มิถุนายน 2017) เพียงไม่กี่วัน

 

 

 'LSN' เตรียมวางจำหน่าย Mini Album

ในวันที่ 19 เมษายน 2017

นอกจากนั้น ยังมีคิวขึ้นเวทีร่วมกับ 'BiSH'

ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2017

ณ AREA Takadanobaba

 

 

 

Credit: barks

Article by: (...no) muzume

Visitors: 38,443