งานละเอียด!! 'BABYMETAL' ประกาศ JAPAN TOUR แบ่งรอบตามแสดงตามเพศ และ อายุ ของผู้ชม

BABYMETAL

 

มาแล้วตารางทัวร์คอนเสิร์ต

ของ 3 สาว 'BABYMETAL'

ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปโดยใช้ชื่อว่า

'BABYMETAL 5 Dai Kitsune Matsuri in JAPAN'

'BABYMETAL' ไม่ได้จัดวันแมนไลฟ์ในญี่ปุ่น

มานานหลายเดือนนับตัั้งแต่การแสดง

ณ TOKYO DOME ในเดือนกันยายน 2016

สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศญี่ปุ่น

ของทั้ง 3 สาวในครั้งนี้ มีการแบ่งรอบการแสดง

ออกอย่างชัดเจนตามผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็น 

Kuro Kitsune Matsuri

(สำหรับผู้ชาย)

Aka Kitsune Matsuri

(สำหรับผู้หญิง)

Kin Kitsune Matsuri

(สำหรับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ)

Gin Kitsune Matsuri

(สำหรับนักเรียนประถม และ ผู้มีอายุมากว่า 60 ปี)

Shiro Kitsune Matsuri

(สำหรับผู้แต่งคอสเพลย์)

โดยเริ่มเปิดฉาก ณ AKASAKA BLITZ 

ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป

 

BABYMETAL 5 Dai Kitsune Matsuri in JAPAN

Kuro Kitsune Matsuri

18 กรกฎาคม 2017 AKASAKA BLITZ Tokyo

※METAL HEAD (เฉพาะผู้ชาย)

 

Aka Kitsune Matsuri

 19 กรกฎาคม 2017 AKASAKA BLITZ Tokyo

※MEGITSUNE (เฉพาะผู้หญิง)

 

Kin Kitsune Matsuri

 20 กรกฎาคม 2017 AKASAKA BLITZ Tokyo

※GOLDEN EGG (เฉพาะผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ)

 

Gin Kitsune Matsuri

 25 กรกฎาคม 2017 Zepp DiverCity TOKYO

※ROYAL FOX SEAT

(ที่นั่งชั้น 2 สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี

และ นักเรียนประถม)

 

Shiro Kitsune Matsuri

 26 กรกฎาคม 2017 Zepp DiverCity TOKYO

※CORPSEPAINT (สำหรับผู้แต่งคอสเพลย์)

 

Gin Kitsune Matsuri

 8 สิงหาคม 2017 Zepp Nagoya

※ROYAL FOX SEAT

(ที่นั่งชั้น 2 สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี

และ นักเรียนประถม)

 

Shiro Kitsune Matsuri

9 สิงหาคม 2017 Zepp Nagoya

※CORPSEPAINT (สำหรับผู้แต่งคอสเพลย์)

 

Gin Kitsune Matsuri

 29 สิงหาคม 2017 Zepp Osaka Bayside

※ROYAL FOX SEAT

(ที่นั่งชั้น 2 สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี

และ นักเรียนประถม)

 

Shiro Kitsune Matsuri

30 สิงหาคม 2017 Zepp Osaka Bayside

※CORPSEPAINT (สำหรับผู้แต่งคอสเพลย์)

 

 

 

Credit: natalie

Article by: (...no) muzume

(ex. J-SPY, You2Play)

Visitors: 45,697