ประกาศกร้าว!! 'YOSHIKI' ส่งข้อความต่อต้านการขายบัตรคอนเสิร์ตเกินราคา

 

'YOSHIKI' ส่งข้อความอย่างเป็นทางการ

แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อต้านการจำหน่าย

บัตรคอนเสิร์ตเกินราคา

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงในแทบทุกประเทศ

ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการนำบัตรคอนเสิร์ต

ไปจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า

แน่นอนว่า ญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศที่กำลังประสบ

ปัญหานี้เช่นเดียวกัน

 

 

เนื่องจาก 'X JAPAN' รวมทั้ง 'YOSHIKI' เอง

เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ถูกนำบัตรคอนเสิร์ตไปจำหน่าย

ต่อในราคาไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น World Tour

รอบในประเทศญี่ปุ่น ของ 'X JAPAN' 

หรือ บัตรเข้าชม Dinner Show ของ 'YOSHIKI'

ซึ่งมีจำนวนจำกัดจึงถูกเรียกว่าเป็น 'Platinam Ticket'

ในทุกรอบการแสดง เป็นที่ต้องการของแฟนเพลง

จำนวนมาก จนมีผู้นำไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าเดิม

กว่า 10 - 20 เท่า

 

 

 'YOSHIKI' ส่งข้อความต่อต้านการจำหน่าย

บัตรคอนเสิร์ตเกินราคาว่า

"สำหรับผม คอนเสิร์ตคือสถานที่สำคัญ

และ ล้ำค่า ในการเชื่อมความสัมพันธ์

กับแฟนเพลง การกระทำของคนไร้หัวใจ

บางกลุ่มที่ทำให้แฟนเพลงที่รักของผมต้อง

เสียใจเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้โดยเด็ดขาด"

 

 

 

Credit: barks

Article by: (...no) muzume

(ex. J-SPY, You2Play)

Visitors: 37,091