ช็อคอีกระลอก!! 'Tomoya' มือกลอง 'ONE OK ROCK' ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบ

 

ช็อควงการกันไปอีกระลอกเมื่อ

'Tomoya' มือกลองฝีมือเยี่ยมแห่ง

'ONE OK ROCK' ประกาศเกี่ยวกับ

การแต่งงานผ่าน Instagram ส่วนตัว

เมื่อ 9 มิถุนายน 2017 ที่ผ่านมาว่า

"มีเรื่องต้องแจ้งให้ทุกคนทราบครับ

อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไปซักหน่อย

แต่ผมแต่งงานแล้วครับ!!

อยากใช้ความพยายามในฐานะมือกลอง

ของ 'ONE OK ROCK' ให้มากกว่า

ที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการสร้างครอบครัว

ที่มีความสุข!! ขอกำลังใจจากทุกท่าน

อย่างต่อเนื่องด้วยครับ!!

 

Tomoya's Instagram

 

 

 

 

 

Credit: natalie

Article by: (...no) muzume

(ex. J-SPY, You2Play)

Visitors: 38,443