Sold out แล้วค่ะ!! บัตรฮาโลวีนไลฟ์ของ the GazettE ขายหมดในชั่วพริบตา

 

ขายหมดเกลี้ยงกันไปภายในเวลาไม่กี่นาทีกับ HALLOWEEN NIGHT 17 SPOOKY BOX2 THE DARK HORROR SHOW

ABYSS / LUCY ฮาโลวีนไลฟ์ครั้งที่ 2 ของ the GazettE ที่จะถูกจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ ในกรุงโตเกียว และ โอซาก้า

ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2017 ภายใต้ 2 คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกัน คือ ABYSS และ LUCY สำหรับใครที่อยากดูแต่

จองบัตรไม่ทัน หรือ ไม่สามารถบินไปดูได้ถึงญี่ปุ่น คงต้องนั่งชม Official Trailer ที่ถูกปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันไป

พลางๆ ก่อน แล้วมารอลุ้นกันต่อไปว่าฮาโลวีนไลฟ์ครั้งนี้จะถูกปล่อยออกมาเป็น DVD ให้ได้ชมกันย้อนหลังหรือไม่

 

 

 

the GazettE "HALLOWEEN NIGHT 17

SPOOKY BOX2 THE DARK HORROR SHOW

ABYSS/LUCY"OFFICIAL TRAILER

Credit: T-SITE

Article by: (...no) muzume

Visitors: 38,443