TAIZO และ YASUNO ประกาศถอนตัวออกจาก Kra

 

TAIZO (G.) และ YASUNO( Dr.) ประกาศถอนตัวออกจาก

Kra ในวันที่ 25 มกราคม 2019 หลังจากจบไลฟ์

“TSUKURI SHI SHA/FOUR CHILDREN”

ณ MY NAVI AKASAKA BLITZ

TAIZO (กีต้าร์) และ YASUNO (กลอง)

ร่วมเดินบนเส้นทางดนตรีกับ 'Kra' มายาวนาน

ให้เหตุผลผ่าน Official Website ของวงว่า

เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจถอนตัวออกจากวง คือ

"ความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางดนตรี"

TAIZO ระบุว่า สมาชิกใน Kra มีความคิดที่แตกต่างกัน

ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมของวงในแบบที่หวังไว้

จึงตัดสินใจถอนตัวออกจากวง

ส่วน YASUNO ฝากข้อความว่า

"พวกเราเดินทางร่วมกันมากว่า 17 ปี

แต่หลังจากคุยกับสมาชิกทุกคนถึงอนาคตของวง

ทำให้รู้ว่าเรามีเป้าหมายที่แตกต่างกัน

จึงไม่อยากรบกวนเส้นทางด้านหน้าของ Kra"

 


 

article by : +R.

ที่มา : natalie

Visitors: 45,697