Soan project เตรียมจัดไลฟ์ฉลองครบรอบ 3 ปี 'Risoukyou' และ 'Shuusoku'

"Soan" มือกลองหนุ่มหน้าตาดี

ผู้ส่งคำทักทายแฟนคลับชาวไทยเป็นครั้งแรก

เมื่อไม่นานมานี้ ประกาศเบิร์ธเดย์ไลฟ์สุดพิเศษ

ที่นอกจากจะเป็นการแสดงฉลองวันเกิดแล้ว

ยังถือเป็นการฉลองโซโล่โปรเจ็คครบรอบ 3 ปี

ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ไลฟ์พิเศษของ "Soan project" เตรียมจัดขึ้น 2 รอบ

ในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2019

Takadanobaba AREA

การแสดงรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2019

ซึ่งเป็นวันกล้ายวันเกิดของหนุ่ม 'Soan'

จะถูกจัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า

"Soan project 3rd Anniversary

2days Oneman Live

'Risoukyou - Soan Birthday Special Live -"

 สำหรับการแสดงรอบวันที่ 2 มิถุนายน 2019

จะถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ

"Soan project 3rd Anniversary

'Shuusoku - Soan Birthday Special Live -"

ส่วนที่มาของชื่อการแสดง

"Risoukyou" และ "Shuusoku"

น่าจะถูกเผยผ่านการทำงานของ

"Soan project with Temari" และ

"Soan project with Akuta"

เป็นลำดับต่อไป

 

Article by: (...no) muzume

Credit: VISULOG

Visitors: 50,788